Exkl. moms 0

BLC 3-FAS 13001

Art.nr: 988317

27 842 kr

27 842 kr

 

Vid nätbortfall eller kraftiga spänningsvariationer i nätet styr nödströmsautomatiken (BLC) automatiskt överföringen av strömförsörjningen till Geko-generatorn. När nätspänningen kommer tillbaka kopplas nätet automatiskt in igen och generatorn stoppas. Den nyutvecklade nödströmsautomatiken BLC erbjuder många fördelar och en tidigare ej uppnådd användarvänlighet.
• Komplett installation med kontaktorn redan inbyggd i generatorn.
• En- eller trefasutföranden kan levereras.
• Generatorn startas vid en nätspänning på < 175 V eller > 260 V.
• Generatorn stoppas vid en nätspänning på > 190 V och < 250 V.
• Generatorstarten styrs av en temperaturgivare i cylinderhuvudet, eller styrs av en tidskonstant efter varmkörningstiden.
Därmed finns det en frekvensstabil utgångsström redan när lasten kopplas om.
• Tre sekunder efter att nätspänningen har kommit tillbaka.
(> 190 V och < 250 V) kopplar systemet tillbaka till det normala
nätet.
• Systemet gör upp till tre försök att starta generatorn.