Exkl. moms 0

ERSATT AV 2552082

Art.nr: 2502017

480 kr

480 kr

Effektivt självverkande kallavfettningsmedel som snabbt löser olja, fett, asfalt och tjära. Avsett för avfettning av motorer, verktyg, fordon etc. Efterlämnar en rostskyddande blank yta. Flampunkt +65ºC.

pH konc. Lösningsmedel

Dosering 100%

Volym 5 liter

Antal/förp. 3Kallavfettningar som innehåller en mycket hög halt lösningsmedel, allt från n-paraffiner till aromatiska lacknaftor. Avlägsnar fet smuts som asfalt, olja och salt. Används koncentrerade.